Terms of service

Användarvillkor

KONTAKTA OSS

Om du vill kontakta oss kan du ringa oss på +46 90 695 43 60 eller mejla info (at) anewsweden.com.

ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av A NEW SWEDEN. På hela webbplatsen refererar termerna "vi", "oss" och "vår" till A New Sweden. A New Sweden erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, deltar du i vår "tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive de ytterligare villkor och policyer som refereras häri och/eller är tillgängliga via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive, utan begränsning, webbplatsbesökare, leverantörer, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att besöka eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte öppna webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen av detsamma uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken kommer också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta vilken del som helst av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publicering av eventuella ändringar utgör godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - VILLKOR FÖR ONLINEBUTIKEN
Genom att godkänna dessa användarvillkor intygar du att du är som lägst av myndig ålder i det land eller den stat där du bor, eller att du är myndig i det land eller den stat där du bor samt har gett oss ditt samtycke att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller, vid användning av tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv natur.
Ett brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst när som helst oavsett anledning.
Du förstår att dina uppgifter (exklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassas till anslutande nätverk eller enheters tekniska krav. Kreditkortsinformation krypteras alltid under överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. Rubrikerna som används i detta avtal är endast inkluderade för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET AV INFORMATION
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som enskild grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer korrekta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Allt förlitande till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast för referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER
Priser för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av tjänst.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (om tillämpligt)
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och är föremål för retur eller utbyte endast enligt vår Returpolicy.
Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder av våra produkter i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg är korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta erbjuda en produkt. Alla erbjudanden för en produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltig där detta är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som köpts eller erhållits av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras.

AVSNITT 6 - KORREKTHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION
Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar gjorda av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi ändrar eller avbryter en beställning, kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e‑post- och/eller faktureringsadress/telefonnummer som tillhandahölls när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning verkar vara placerade av återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och dess utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information, läs vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över.
Du bekräftar och accepterar att vi ger tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och efter tillgänglighet utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan någon rekommendation från vår sida. Vi har inget ansvar som härrör från, eller i samband med, din användning av valfria tredjepartsverktyg.
All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner villkoren för vilka verktygen tillhandahålls av relevanta tredjepartsleverantörer.
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

AVSNITT 8 - LÄNKAR FRÅN TREDJE PART
Visst innehåll, vissa produkter och vissa tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. Länkar från tredje part på denna webbplats kan leda dig till tredjepartswebbplatser som inte är anknutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för tredjeparts-material eller -webbplatser, eller för något annat material, några andra produkter eller några andra tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredjepartswebbplatser. Läs noga igenom tredje partens policyer och villkor och se till att du förstår dem innan du deltar i någon transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor angående produkter från tredje part bör riktas till den tredje parten.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, FEEDBACK OCH ANDRA BIDRAG
om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, via post eller på annat sätt (kollektivt "kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du vidarebefordrar till oss oavsett medium. Vi är inte skyldiga att (1) hålla några kommentarer konfidentiella; (2) betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) svara på några kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi enligt eget gottfinnande avgör är olagligt, stötande, hotande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa användarvillkor.
Du godkänner att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rätt, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part om ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensamt ansvarig för eventuella kommentarer du gör och deras korrekthet. Vi tar inget ansvar och för eventuella kommentarer som publicerats av dig eller någon tredje part.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER
Din inlämning av personliguppgifter via butiken styrs av vår sekretesspolicy. Klicka här för att se vår Sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - MISSTAG, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN
ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i vår tjänst som innehåller typografiska misstag, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktavgifter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella misstag, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller avbryta beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tolkas som att indikera att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDEN ANVÄNDNING
Förutom andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (A) för något olagligt syfte; (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) för att bryta mot internationella, eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar; (d) för att bryta mot eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) för att lämna falsk eller vilseledande information; (g) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet; (h) för att samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för skräppost, phishing, pharming, web-spindel, crawling eller skrapning; (J) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats vid brott mot någon av de förbjudna användningarna.

AVSNITT 13 - ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Vi garanterar inte eller representerar att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi då och då kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) i befintligt skick och efter tillgänglighet för din användning, utan någon representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst syfte, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska A New Sweden, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare hållas ansvariga för eventuella skador, förluster, anspråk eller direkta eller indirekta skador, olyckshändelser, juridiska, speciella eller efterföljande skador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlist av vinst, förlust av intäkter, förlust av besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, åtalbar handling (inklusive försumlighet), strikt ansvar eller på annat sätt, som härrör från din användning av någon av tjänsterna eller produkter som anskaffats med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll eller förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publiceras, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via tjänsten, även om möjligheten för detta aviserats. Eftersom vissa länder eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller olyckshändelser, ska i sådana länder eller jurisdiktioner, vårt ansvar begränsas till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla A NEW SWEDEN och våra moderbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda ansvarslösa från krav eller stämning, inklusive rimliga advokatarvoden, som lämnas av någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller som referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

AVSNITT 15 - SÄRSKILJANDE
i händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den overkställbara delen ska anses vara skild från dessa användarvillkor. Sådan bestämning ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING
Parternas skyldigheter och ansvar som uppkommit före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor är effektiva såvida inte och tills de avslutas av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du enligt vår enda bedömning misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa något villkor eller bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan följaktligen neka dig åtkomst till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET
Underlåtenhet från vår sida att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och eventuella policyer eller användningsregler som publiceras av oss på denna webbplats eller i förhållande till tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av tjänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, vare sig muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren). Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot parten som skrivit dem.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med Sveriges lagar.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR I ANVÄNDARVILLKOREN
Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar i dessa användarvillkor utgör godkännande av dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTINFORMATION
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på shop@anewsweden.com.