En kort, transparent leveranskedja | A NEW SWEDEN

Leveranskedjorna inom mode är ökänt långa, komplicerade och inte särskilt transparenta.

Produktionen fraktas över hela världen i strävan efter den billigaste leverantören som kan gå med på de mest krävande tidsplanerna.

Vår filosofi är att tillverka plagg i Sverige av material från Sverige. Som ett resultat är vår leveranskedja många gånger kortare.

En världskarta som visar avståndet ett plagg kommer färdas innan det når lagret. Avståndet är 24 000 km

För ett liknande ylleplagg är vår leveranskedja 1/5 kortare än andra märken som vi har jämfört med. Det innebär att vi använder mindre koldioxid innan våra produkter når slutkunden.

En karta för leveranskedjan som visar avståndet ett A NEW SWEDEN-plagg kommer färdas innan det når lagret. Avståndet är 5 636 km


För oss är detta det enda sättet att upprätthålla ansvarstagandet för våra leverantörer och våra produkter.

Du kan se alla leverantörer som är involverade i vår leveranskedja här.